اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

First National Conference on Applied Mechanics

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز علمي كاربردي پولاد پيچ كار در شهر پاکدشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی