اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT

The first PPP conference with an emphasis on BOT contracts

پوستر اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردادهایBOT در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،گروه مطالعات نظام پيمانكاري (شركت مهندسي پيمان پژوهان شريف) در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.