همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی، آبان ماه ۱۳۹۹

همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی

Regional Conference on the Place of Education in Persian Poetry and Literature

پوستر همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی

همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی