دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی

2nd National Congress of Psychology and Psycho social Damage

پوستر دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی

دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدانشوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداري استان سيستان و بلوچستان و سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار و ساير دستگاههاي علمي و اجرايي استان در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی