چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور، مهر ماه ۱۴۰۱

چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور

The 41th conference on chemistry of Iran’s power plants

پوستر چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور

چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ توسط ،شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت بهره برداری نیروگاه طرشتانجمن صنفی نیروگاه های کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهل و یکمین همایش شیمی نیروگاه های کشور