نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران، شهریور ماه 98

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

1st Iranian Plant Pathology Congress

پوستر نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران در شهر کرج برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محور های همایش 

  • شناسایی، تعیین پراکنش و خسارت عوامل بیماری زای گیاهی
  • تنوع ژنتیکی عوامل بیماری زای گیاهی
  • پیش آگاهی و اپیدمیولوژی عوامل بیماری زای گیاهی
  • مدیریت بیماری های گیاهی ( کنترل بیولوژیک، شیمیایی، زراعی و ....)
  • مکانیزمهای بیماریزایی بیمارگر ها، مقاومت میزبان و اثرات متقابل بیمارگر و میزبان
  • بیماری های ناشی از عوامل غیر زنده (Abiotics)
  • فرمولاسیون آفتکشهای شیمیایی، بیولوژیک، گیاهی و تکنولوژی کاربرد آنها