نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

1st Iranian Plant Pathology Congress

پوستر نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بیماری شناسی گیاهی ایرانانجمن بيماري شناسي گياهي ايران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران