همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۳

همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

National Conference on Intelligent Systems in Electrical and Computer Engineering

پوستر همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر