همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت، مهر ماه 89

همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن ایرانی جامعه مطالعاتی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
- آشنایی  و معرفی  زیرساخت‌های ایجاد و توسعه وب‌سایت و  پورتال
- آشنایی با ویژگی‌های یک وب‌سایت مناسب و استاندارد
- آشنائی مدیران و کارشناسان بخش‌های روابط عمومی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها با نحوه مدیریت، به روز رسانی وب‌سایت‌ها و نحوه تأمین امنیت در فضای وب
- آشنایی با هدف و کارکردهای عمومی و اختصاصی وب‌سایت‌ها
- آشنایی با ابعاد و استانداردهای وب‌سایت و پورتال
- معرفی تجربه‌های جدید سازمان‌ها در مدیریت وب‌سایت و پورتال

محورهای همایش:
- روند توسعه وب تا وب 2، با نگاهی به آینده
- مختصات یک وب‌سایت خوب
- معرفی زیرساخت یک پورتال نمونه (Life Ray)
- مدیریت، نگهداری و تولید محتوای وب‌سایت و پورتال
- امنیت در وب سایت و پورتال
- موانع و چالش‌های توسعه وب‌سایت و پورتال در ایران
- الگوهای مدیریتی و ارتباطی در فضای جدید: کارکرد وب‌سایت و پورتال