همایش پدافند غیر عامل مردم محور، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش پدافند غیر عامل مردم محور

Conference of Non-Focused People-centered Defense

پوستر همایش پدافند غیر عامل مردم محور

همایش پدافند غیر عامل مردم محور در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ توسط ،فرمانداري بندر آستارا در شهر آستارا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پدافند غیر عامل مردم محور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پدافند غیر عامل مردم محور