سومین کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان، شهریور ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان

The 3rd International Biennial of Children

پوستر سومین کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان

سومین کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه خيريه محكانجمن خون و سرطان كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.