اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

st payame noor university national conference on information technology & networking

پوستر اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های  کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد یزد،دانشگاه پيام نور استان يزد- واحد طبس در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور