اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی، فروردین ماه 98

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

1st international congress of perinatology 7th national congress of perinatology & neonatology

پوستر اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن پریناتالوژی ایران، مرکز تحقیقات بیمار یهای مادر و جنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،گروه پریناتالوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی مراجعه فرمایید.


با توجه به اهمیت سلامت مادر و نوزاد که از مقوله های بهداشتی-درمانی مهم در کشور و دنیا می باشد، جهت ارتقای  آموزشی سلامت نوزاد و مادر "اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی" با ریاست جناب آقای دکتر مرندی، دبیر علمی سرکار خانم دکتر حمیرا وفایی و دبیر اجرایی دکتر نسرین اسدی در تاریخ 27 لغایت 31 فروردین ماه 1398 در مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز با رویکردهای ذیل  و با حداکثر امتیاز بازآموزی در شیراز برگزار خواهد شد : 
معرفی تازه های طب مادر و جنین و نوزادان 
 ارائه راهکارهای جدید و علمی جهت جلوگیری از مرگ و میر مادران  و نوزادان و افزایش کیفیت مراقبت های ماردان و نوزادان
 تازه های ژنتیک
 جلوگیری از فلج مغزی و آسفیکسی
 رویکرد جامعه گرایانه به طب مادر و جنین و نوزاد (خطرات محیطی و تغذیه صحیح)
 اقدامات و مداخلات جنینی جهت افزایش بقاء و کیفیت زندگی جنین های دچار ناهنجاری
جلوگیری از زایمان زودرس به عنوان شایعترین علل مرگ و میر نوزادان و مراقبت از نوزاد نارس

محورهای کنگره 

اهمیت سلامت مادر و جنین-نوزاد- روند جهانی و ملی

چند قلویی، اهمیت بالینی و اداره بارداری-زایمان و مراقبت نوزاد

مشاوره ژنتیک و برخورد با مرده زایی و ناهنجاریهای مادرزادی، عود بیماری ژنتیک

محدودیت رشد جنین

اثر آلاینده های محیطی بر جنین

تغذیه در دوران بارداری

مداخلات جنینی

جلوگیری از زایمان زودرس و عوارض نوزادی آن، تکامل ریه و سورفاکتانت و القای بلوغ ریه جنین

عفونت داخل رحمی

بیماریهای مادری (دیابت-لوپوس-چاقی و بیماری قلبی) و اثر بر سلامت نوزاد

آسفیکسی و فلج مغزی

اخلاق حرفه ای و مسایل قانونی طب مادر و جنین و نوزادمقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی