همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی

National Conference on Primary Math Training

پوستر همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی

همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کشوری آموزش ریاضی در ابتدایی