اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت

National Conference on Phytochemicals of Medicinal Plants, Promotion of Health and Commerce

اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،انجمن گیاهان دارویی ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگانانجمن علمي گياهان دارويي در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت