دومین همایش تازه های بیماری های کودکان، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

The 2nd New Symposium on Children

پوستر دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي ايرانكميته پژوهشي دانشجويي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران، در شهر تهران برگزار گردید.