دومین همایش تازه های بیماری های کودکان، مرداد ماه 97

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

The 2nd New Symposium on Children

پوستر دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران و کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در شهر تهران برگزار گردید.