ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر، فروردین ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر

6TH INTERNATIONAL PM AUTO CONFERENCE

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر

ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی سجاد،شركت متالورژي پودر مشهد- دانشگاه وين(اتريش)-دانشگاه صنعتي سجاد در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر