نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی، اسفند ماه ۱۳۹۷

نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی

National Conference on Literary Studies

پوستر نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی

نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشگاه علامه طباطبائي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی