اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم

The first international conference of top teachers and leading schools in the third

پوستر اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم

اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،موسسه چندمنظوره فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم