چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

10th International Seminar on Participatory Irrigation Management

چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری