چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، آبان ماه 96

چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

Fourth National Conference on Organizational Culture and Human Resources

پوستر چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی مراجعه فرمایید.


اهداف :
-گسترش و بسط مفاهیم نوین مدیریتی
- ارتباط بین صنعت و دانشگاه
-شناسایی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای سازمان های ملی
- تبادل تجارب علمیمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی