اولین همایش ملی گیاه پالایی، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی گیاه پالایی

The 1st National Conference on Phytoremediation

پوستر اولین همایش ملی گیاه پالایی

اولین همایش ملی گیاه پالایی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاه پالایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گیاه پالایی