اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)

The first regional cup physics conference (solid, atomic, pure)

پوستر اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)

اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض) در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشكده فني و حرفه اي سما اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای فیزیک جام (جامد، اتمی،محض)