همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی

International Conference on New Horizons in Psychology and Cognitive Sciences

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی

همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوريثقذر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی