اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی، آذر ماه 97

اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی

First National Conference on Pathology of Human Relations

پوستر اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی

اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی مراجعه فرمایید.


با توجه به توافق صورت گرفته با فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی مقالات برگزیده اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی طی ویژه نامه ای به چاپ خواهد رسید. همایش مذکوردر تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و تحت حمایت سیویلیکادر شهر سقز برگزار می شود. 

 

 محورهای همایش:

  • آسیب شناسی روابط اجتماعی
  • آسیب شناسی روابط خانوادگی
  •   آسیب شناسی فضای مجازی
  • آسیب شناسی روابط سازمانی


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی