اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی

First National Conference on Pathology of Human Relations

پوستر اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی

اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی