دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور، دی ماه ۱۳۹۷

دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

The second official pharmaceutical festival of the country

پوستر دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانانستيتو مطالعات بيولوژيكي و واكسن سازي نسيم در شهر تهران برگزار گردید.