اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز ، مرداد ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز

1th Conference on Oil & Gas Storage Tanks

اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس نفت گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید.