دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، شهریور ماه ۱۳۹۰

دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

02nd Iranian Pest Management Conference

دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات