اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی

پوستر اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی