همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی، دی ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

International Conference on New Research Findings in Sports Science

پوستر همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی