سمینار پتروشیمی و انرژی، بهمن ماه ۱۳۹۵

سمینار پتروشیمی و انرژی

Petrochemical and Energy Seminar

پوستر سمینار پتروشیمی و انرژی

سمینار پتروشیمی و انرژی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،بنياد نخبگان استان بوشهر-شركت پتروشيمي جم در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار پتروشیمی و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار پتروشیمی و انرژی