اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

The First National Conference on Psychology and Educational Sciences Contributions in Health and Spirituality

پوستر اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرگز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

   -معنویت و سلامت جسمی

  -معنویت و سلامت روان­شناختی

   -معنویت و سلامت اجتماعی

  -مبانی و شاخص­های معنویت و سلامت معنوی در آموزه­های اسلام

  -مبانی و شاخص­های سلامت در آموزه­های اسلام

  -مبانی و شاخص­های معنویت و سلامت معنوی در ادبیات فارسی

  -مبانی و شاخص­های سلامت در ادبیات فارسی

 -مبانی روان­شناسی مثبت­گرا با رویکرد اسلامی

 -مبانی روان­شناسی مثبت­گرا در ادبیات فارسی

    -معنویت و سلامت خانواده

    -مبانی فلسفی تربیت معنوی

   -مبانی روان­شناختی تربیت معنوی

    -مبانی اعتقادی تربیت معنوی

     -مطالعات تطبیقی معنویت و سلامت معنوی از دیدگاه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان

     -مطالعات تطبیقی سلامت از دیدگاه دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان

    -چالش­ها و نقاط قوت نظام سلامت کشور در حوزه سلامت معنوی و ارتقای آن

     -معنویت و سلامت معنوی در اسناد بالادستی و قوانین کشور

    -معنویت و سلامت معنوی در احکام برنامه ششممقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت