اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

The First National Conference on Psychology and Educational Sciences Contributions in Health and Spirituality

پوستر اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت