اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

پوستر اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۲ توسط ،مركز آموزش علمي - كاربردي پرسپوليس در شهر تهران برگزار گردید.