همایش علمی پژوهشی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

Persian Gulf Scientific Research Conference

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربيت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی خلیج فارس