هفتمین همایش ارزیابی عملکرد، آذر ماه ۱۳۹۸

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

Seventh Conference on Performance Evaluation

پوستر هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ارزیابی عملکرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ارزیابی عملکرد