چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

4th Petroleum Engineering National Student Conference

چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعت نفت در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت