چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، آذر ماه ۱۳۸۴

چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

4th Petroleum Engineering National Student Conference

چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه صنعت نفت در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت