اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

First National Conference on Power Engineering and Nuclear Power Plants

پوستر اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر با همكاري شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای