دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی "رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی"، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی "رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی"

The second international conference of exceptional children

پوستر دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی "رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی"

دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی "رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی" در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.