سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان، آبان ماه 98

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

31th international congress on pediatrics and 17th congress on pediatrics nursing

پوستر سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۸ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان،قطب علمی طب کودکان کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره

بیماری های تخصصی و فوق تخصصی کودکان (پیشگیری، تشخیص، درمان و تازه ها)،

بیماری های ژنتیک ارثی،

فارماکولوژی بالینی،

مسمومیت،

ابزارهای غربالگری تکامل،

رشد کودکان،

رادیولوژی در کودکان،

پرستاری در بیماری های کودکان، دندان پزشکی کودکان،

جراحی های کودکان،

مراقبت های ویژه در کودکان و CF ،

علوم پایه در بیماری های کودکان ( ژنتیک و علوم آزمایشگاهی - سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و ژن درمانی) ،

واکسیناسیون و روانپزشکی،

پژوهشگران جوان.