سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان، آبان ماه ۱۳۹۸

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

31th international congress on pediatrics and 17th congress on pediatrics nursing

پوستر سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان

سی و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و هفدهمین همایش پرستاری کودکان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهرانمركز طبي كودكان،قطب علمي طب كودكان كشور در شهر تهران برگزار گردید.