اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

1st Conference on Participles of Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر