دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش

The 2nd International Congress on Prevention, Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Cancer

پوستر دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش

دومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.