اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان

The 1st International Congress on IAPs Iranian division With focus on recent updates in Prevention Diagnosis and Treatment of Breast Cancer

پوستر اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان

اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز- آكادمي بين المللي پاتولوژي، در شهر تبریز برگزار گردید.