اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

The first conference on passive defense and sustainable development

پوستر اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز مطالعات پدافند غيرعامل كشور با همكاري موسسه مديريت همايش هاي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.