سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان، مهر ماه ۱۳۹۷

سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان

The 30th International Conference on Children

پوستر سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان

سی امین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و شانزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز طبي كودكان،قطب علمي طب كودكان كشور و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي، انجمن هاي علمي تخصصي و فوق تخصصي كودكان و مراكز تحقيقاتي مرتبط با سلامت و بيماريهاي كودكان و نوجوانان در شهر تهران برگزار گردید.