نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل، مهر ماه ۱۳۹۸

نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

the 9th international congress on pulmonary diseases,intensive care and tuberculosis

پوستر نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ توسط ،مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي در شهر تهران برگزار گردید.