نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل، مهر ماه 98

نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

the 9th international congress on pulmonary diseases,intensive care and tuberculosis

پوستر نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

نهمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ توسط مرکز آموزشی - پژوهشی - درمانی سل و بیماریهای ریوی در شهر تهران برگزار گردید.


معرفی کنگره

کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل هر دوسال یکبار توسط مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان دکتر مسیح دانشوری) در شهر تهران برگزار می شود. در این کنگره متخصصین برجسته و صاحب نام داخل کشور در زمینه بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و بیماریهای عفونی مرتبط با ریه و همچنین مهمانان خارجی از قاره های مختلف آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا حضور می یابند و ضمن ارائه  و معرفی پیشرفتهای نوین در زمینه موضوعات  کنگره، مشکلات و معضلات موجود در زمینه بیماریهای ریوی را مطرح نموده و پس از بحث و گفتگو در جلسات علمی راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات را ارائه می نماید و همچنین برای اولین بار کلاسهای بازآموزی تحت عناوین WORK SHOP  ،Symposium   به صورت تئوری و عملی توسط متخصصین و نیز گروههای آموزشی آمریکا و اروپا برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کنگره داده خواهد شد.

محور های کنگره

1.    بیماری های ریوی ( سارکوئیدوز، سیستیک فیبروز، COPD، آسم،..)
2.    عفونت های ریوی TB، TB/HIV، بیماری های قارچی و ویروسی،باکتریایی
3.    مراقبت های ویژه
4.    جراحی های ریوی
5.    بیماری های ریوی اطفال
6.    اختلالات خواب
7.    اختلالات روانپزشکی  مرتبط با بیماریهای ریوی و اعتیاد
8.    جنبه های ایمونولوژیک، و بیولوژی سلولی بیماری های ریوی
9.    پاتولوژی در بیماری های ریوی
10.    بیماری های قلبی مرتبط با بیماری های ریوی
11.    بیهوشی در بیماری های ریوی و قلبی
12.    پیوند قلب و ریه
13.    رادیولوژی PET CT، CT-scan، X-ray
14.    مبارزه با دخانیات
15.    بازتوانی و تهویه غیر تهاجمی ریوی
16.    بیماری های شغلی مرتبط با بیماری های ریوی
17.    فارماکولوژی سیستم تنفسی
18.    پرستاری در بیماری های ریوی
19.    تمرینات و پزشکی ورزشی برای بازتوانی عملکرد ریوی
20.    پزشکی از راه دور