نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی، آذر ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

پوستر نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور واحد قم،دانشگاه پيام نور استان قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی