هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

The 7th Scientific Congress on the Development and Promotion of Architecture and Urbanism in Iran

پوستر هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،موسسه اموزش عالي بينالود مشهد - مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.