همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

National Conference of electronic passive defense in the agricultural sector

پوستر همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان در شهر باوى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی