همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

Provincial Conference on Teachers and Educational Technologies Experiences Lived in the Virtual Education Ecosystem

پوستر همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.