همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

National Police Conference and Social Communication Interaction

پوستر همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.