همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، خرداد ماه 99

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

National Police Conference and Social Communication Interaction

پوستر همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف:

1-دستیابی به دانش و ادبیات بومی(اسلامی-ایرانی)، کاربردی و به روز

2- دستیابی به روش ها ، فنون و مهارت های تعاملات ارتباطی- اجتماعی پلیس

3-گفتمان سازی رویکردهای تعاملی ارتباطی-اجتماعی پلیس

4-بهره گیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه

محورها:

1 -مبانی دینی و نظری تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس  

*تعاملات ارتباطی-اجتماعی پلیس از نظر قرآن، احادیث و روایات

*تعاملات ارتباطی-اجتماعی پلیس در اندیشه های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری

*مهارت های ارتباطی-اجتماعی پلیس از نگاه اندیشمندان دینی

*تعاملات ارتباطی-اجتماعی پلیس در نظام حسبه

*مبانی روانشناختی تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس

*مبانی جامعه شناختی تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس

*مبانی نظری علوم ارتباطات در تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس

*مبانی فرهنگی تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس

*بررسی تطبیقی تعامل ارتباطی- اجتماعی پلیس در سایر کشورها

 

2 - تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس با نهادها ، گروه های اجتماعی

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با سازمان ها و موسسات دولتی، غیردولتی و سمن ها

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با رسانه ها

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با شهروندان

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با زنان، کودکان و نوجوانان

*تعامل ارتباطی -اجتماعی پلیس با اقوام،اقلیت ها و اتباع خارجی

*تعامل ارتباطی-اجتماعی با گروه های خاص(معلولان، سالمندان و ...)

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با هنجارشکنان

*آسیب شناسی ارتباطی -اجتماعی با سازمان ها،موسسات دولتی،سمن ها و شهروندان

* تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس با شهروندان، نهادها و گروه های اجتماعی در سایر کشورها

 

3-تکالیف شهروندان در تعامل ارتباطی-اجتماعی با پلیس

*آسیب شناسی وضعیت موجود تعامل ارتباطی-اجتماعی شهروندان با پلیس

*باید و نبایدهای تعامل ارتباطی-اجتماعی شهروندان با پلیس

*نقش نهادهای اجتماعی در آموزش تکالیف شهروندان نسبت به پلیس

*تعامل ارتباطی-اجتماعی شهروندان با پلیس در سایر کشورها

 

4- مهارت های ارتباطی- اجتماعی پلیس های مأموریتی

*مهارت های ارتباطی-اجتماعی حوزه  پیشگیری انتظامی

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه اطلاعات

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه کشف جرم

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه مرزبانی

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه راهور

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه  مواد مخدر

* مهارت های ارتباطی- اجتماعی حوزه امنیت اقتصادی

 

5- چشم انداز و افق آینده تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس

*تعامل ارتباطی-اجتماعی پلیس در راستای بیانیه گام دوم انقلاب

*آینده نگاری در عرصه تعاملات ارتباطی-اجتماعی پلیس

*تحولات اجتماعی و ارتباطی آینده  تعاملات پلیس با مردم

*فضای مجازی و تعاملات اجتماعی پلیس در آینده

*الزامات آموزشی تعاملات ارتباطی-اجتماعی پلیس آینده