همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

National Police Conference and Social Communication Interaction

پوستر همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علوم انتظامي امين در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.